+ 31 (0)6-38911888
info@kunstzinnigelessen.nl

Kunstzinnige lessen voor
het primair onderwijs
uitgewerkt in Prezi presentaties.

Inclusief lesbrieven
voor de leerkracht.

Ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten
en vrij te gebruiken
voor docenten
in het primair onderwijs.

Welkom! Op...
Pilotproject
Ei van Columbus

Cultuureducatie

met
kwaliteit