+ 31 (0)6-38911888
info@kunstzinnigelessen.nl

Het Ei van Columbus

Kunstenmakers en BYT Concepts hebben in opdracht van de stichting Nieuwe Twentse Kunst het project Het Ei van Columbus ontwikkeld. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft hiervoor gelden ter beschikking gesteld vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, deze regeling is in Overijssel uitgevoerd door de Rijnbrink groep.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn op het gebied van cultuureducatie voor het primair onderwijs (basisschool Het Kompas) en BSO (Kindcentrum Columbus Junior) beide in Overdinkel.
Deze leerlijn gaat van binnen- naar buitenschools.